<h1>Handels- og forretnings&shy;betingelser for Lejeguiden.dk</h1>
<h2>Handelsbetingelser</h2>
<h3>1. Bestilling</h3>
<p>Lejeguiden er internetbaseret, og du kan derfor kun bestille tjenesteydelser via vores website. Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med lejeguiden.dk indgås aftaler på dansk. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@lejeguiden.dk. Husk at oplyse den e-mailadresse, du anvendte ved købet.</p>
<p>Ved bestilling af servicen “Professionel lejekontrakt” skal du afgive en række oplysninger såsom navn, adresse, emailadresse og telefonnummer.</p>
<p>Når du har bestilt servicen “Professionel lejekontrakt”, modtager du automatisk en kvittering til den emailadresse, du har opgivet. Når vi har kigget din bestilling igennem modtager du en ordrebekræftelse.</p>
<p>Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på email eller telefon.</p>
<h3>2. Betaling</h3>
<p>Ved køb af Services på lejeguiden.dk betaler du med betalingskort. Du betaler ikke gebyr ved betaling på lejeguiden.dk. Når du gennemfører en online betaling med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har mulighed for at afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. De data, du oplyser i forbindelse med et online køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL). Det er kun Nets, der kan læse dem. Hverken netbutikken eller andre har mulighed for at læse dataene. Beløbet hæves først på din konto, når serviceydelsen aktiveres på lejeguiden.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.</p>
<p>Ved køb af produktet “Professionel lejekontrakt” betales ved bankoverførsel. Kontooplysninger til brug for betaling vil fremgå af din faktura.</p>
<h3>3. Anvendelsesret</h3>
<p>lejeguiden.dk gør opmærksom på, at services og tilhørende login/password er strengt personlige, og at det ikke er tilladt at videresælge, udlåne, dele eller på anden vis videregive login og password samt andre informationer og services knyttet til lejeguiden.dk’s services. Lejeguiden.dk’s services må kun benyttes af den bruger, der har oprettet servicen samt de personer, denne udlejer sammen med. Misbrug medfører, at den pågældende konto uden varsel spærres, uden at der på nogen vis kompenseres herfor. Endeligt gør vi opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret ved køb af vores services. Dette accepterer brugeren ved oprettelse af vores services med samtidig accept af disse retningslinjer.</p>
<h3>4. Fortrydelsesret</h3>
<p>Anvendelsen af de serviceydelser du kan købe på lejeguiden.dk er som regel kortvarige. Derfor træder anvendelsen i kraft i det øjeblik betalingen er gennemført. Produktet er derfor i anvendelse før fortrydelsesretten på 14 dage udløber. Ved køb af serviceydelserne giver du derved dit samtykke til, at købet ikke kan fortrydes.</p>
<h3>5. Reklamationsret</h3>
<p>Når du handler på lejeguiden.dk har du reklamationsret. Dette betinger, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet, herunder, men ikke begrænset til, opsætningsproblemer på din egen computer (ex. Firewall indstillinger) eller sikkerhedsindstillinger hos din Internet udbyder.</p>
<p>Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved tjenesteydelsen. Eftersom serviceydelserne på lejeguiden.dk i alle tilfælde er tidsbegrænsede anses ”rimelig tid” at være inden for serviceydelsens levetid og umiddelbart herefter. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen betragtes som rettidig.
<p>Når du ønsker at reklamere over en serviceydelse, skal reklamationen indsendes til os på info@lejeguiden.dk eller på vores postadresse:<br>
Lejeguiden ApS<br>
Jernbanegade 32<br>
DK-4000 Roskilde<br>
<h2>Generelle forretningsbetingelser</h2>
<h3>1. Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger</h3>
<p>Lejeguiden.dk behandler oplysninger om brugeren med det formål at tilbyde mulighed for online udfyldning af en lejekontrakt på Lejekontrakten. Databehandlingen består af brugeradministration og markedsføring.</p>
<p>Første gang, brugeren får adgang til Lejeguiden.dk, opretter brugeren sin egen brugerprofil. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. (xxx det passer ikke)</p>
<p>Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år. Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres krypteret.</p>
<h4>Den dataansvarlige er:</h4>
Lejeguiden.dk
CVR-nr.: 35409076
Jernbanegade 32, Baghuset, 4000 Roskilde
<p>Bliver Lejeguiden.dk opmærksom på, at oplysninger om brugeren er forkerte eller vildledende, er Lejeguiden.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.</p>
<p>Det er frivilligt om brugeren vil give Lejeguiden.dk de ønskede oplysninger, men Lejeguiden.dk er i så fald berettiget til at nægte brugeren adgang til Lejeguiden.dk.</p>
<p>Brugeren kan til enhver tid få udskrift af de hos Lejeguiden.dk registrerede persondataoplysninger om brugeren.</p>
<p>Brugeren kan klage over Lejeguiden.dk’s behandling af oplysninger om brugeren til Lejeguiden.dk og til Datatilsynet.</p>
<h3>2. Markedsføring</h3>
<p>Mailadressen, som Lejeguiden.dk har modtaget i forbindelse med oprettelse af brugerens profil på Lejeguiden.dk, kan benyttes af Lejeguiden.dk til at sende nyhedsbreve og markedsføre egne produkter eller tjenesteydelser til brugeren via elektronisk post.</p>
<p>Brugeren kan frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte Lejeguiden.dk eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.</p>
<h3>3. Værneting og lovvalg</h3>
<p>Tvister vedrørende Lejeguiden.dk’s ydelser er underlagt dansk ret, og skal afgøres af Retten i Roskilde i første instans.</p>
<h3>4. Ophavsret</h3>
<p>Som kunde hos Lejeguiden.dk vil du modtage en række materialer, som hjælper dig igennem din udlejning. Lejeguiden.dk har alle rettigheder herunder ophavsrettigheder til disse materialer. Det er strafbart at distribuere materialet - eller dele heraf - videre uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lejeguiden.dk.
<h3>4. Oplysninger til kunden</h3>
<p>Når du udlejer din bolig er indtægten skattepligtig. Botilleje rådgiver ikke om reglerne herom.</p>
<p>Der er pr. 01.07.09 lovkrav om, at boliger, der udlejes, skal have en energimærkning.</p>
<h2>Forretningsbetingelser for Lejeguiden.dk’s online ydelser</h2>
<p>Forretningsbetingelserne er gældende for brugerens online anvendelse af Lejeguiden.dk i forbindelse med brugerens udfyldelse af en lejekontrakt på gældende typeformular A, 8. udgave, samt anvendelse af øvrige skabeloner og vejledninger m.v., der er gjort tilgængelige for brugeren via Lejeguiden.dk.</p>
<p>Nærværende forretningsbetingelser er læst og accepteret af brugeren i forbindelse med, at brugeren har oprettet en brugerprofil på Lejeguiden.dk, og brugeren har modtaget kopi af forretningsbetingelserne pr. e-mail. Brugeren har tilsvarende læst og accepteret forretningsbetingelserne i forbindelse med oprettelsen af hvert nyt dokument på Lejeguiden.dk. </p>
<h3>1. Lejeguiden.dk’s ydelser</h3>
<h4>Lejekontrakt</h4>
<p>Lejeguiden.dk gør det muligt for brugeren at udfylde, videresende og udskrive en lejekontrakt på gældende typeformular A, 8. udgave (Lejekontrakten). Lejekontrakten anvendes til lejeaftale om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. </p>
<p>Brugeren har forstået og accepteret, at Lejeguiden.dk’s ikke kontrollerer hvorvidt Lejekontrakten er udfyldt korrekt.</p>
<h4>Øvrige dokumenter</h4>
<p>Lejeguiden.dk stiller i tillæg en række skabeloner til rådighed for brugeren, herunder ind- og fraflytningsrapport, opsigelsesvarsel, påkravsskrivelse og ophævelsesskrivelse m.fl. Disse skabeloner kan anvendes af brugeren mod betaling, men på brugerens eget ansvar. Brugeren er således alene ansvarlig for, at skabelonerne udfyldes og anvendes korrekt.</p>
<h4>Juridisk rådgivning</h4>
<p>Brugeren har tilsvarende forstået og accepteret, at anvendelsen af Lejeguiden.dk ikke kan træde i stedet for egentlig juridisk rådgivning. Lejeguiden.dk opfordrer generelt til at søge juridisk rådgivning i forbindelse med udfyldelsen af ovennævnte dokumenter, herunder specielt Lejekontrakten.</p>
<p>Brugeren har mulighed for at tilkøbe rådgivning, herunder et advokat review af fx Lejekontrakten mod særskilt betaling, hvor Lejeguiden.dk gennemgår og kommenterer Lejekontrakten udfyldt af brugeren.</p>
<h3>2. Vejledning til Lejekontrakten</h3>
<p>Brugeren har forud for udfyldelse af Lejekontrakten gennemlæst ”Vejledning for beboelse”, der er en integreret del af Lejekontrakten, og således udgør de sidste 6 sider af den endelige lejekontrakt.</p>
<p>Vejledningen indeholder en række bemærkninger til Lejekontraktens enkelte punkter, og nævner herunder blandt hvilke regler der gælder fx i forbindelse med fastsættelse af lejens størrelse.</p>
<p>Brugeren er særligt gjort opmærksom på, at en række af lejelovgivningens bestemmelser ikke kan fraviges til skade for lejeren.</p>
<h3>3. Lejeguiden.dk’s supplerende vejledning og eksempeltekster</h3>
<p>Som supplement til ovennævnte ”vejledning for beboelse”, stiller lejeguiden en række værktøjer til rådighed for brugeren i forbindelse med udfyldelse af Lejekontrakten.</p>
<p>Værktøjerne gør det lettere for brugeren at udfylde Lejekontrakten, herunder tage stilling til de bagvedliggende forhold, fx i forbindelse med beskrivelse af det lejede og udfyldning af Lejekontraktens forskellige valgmuligheder. Det understreges, at der er tale om en generel vejledning som ikke er baseret på brugerens konkrete forhold.</p>
<p>Brugeren erklærer at forstå guidens systematik, således at brugeren forud for udfyldelse af hver paragraf ser tilhørende video og ofte stillede spørgsmål.</p>
<h3>4. Lejelovgivningen</h3>
<p>Brugeren er informeret om, at lejelovgivningen bl.a. består af:</p><br>
- Lejeloven (Lov om leje).<br>
- Boligreguleringsloven (Lov om midlertidige regulering af boligforholdene).<br>
<p>Anden lovgivning kan konkret finde anvendelse i tillæg til ovenstående.</p>
<p>I regulerede kommuner, fx København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg, vil lejeforholdet være underlagt begge ovenstående regelsæt. I ikke-regulerede kommunen (typisk kommuner med lav befolkningstæthed, eller hvor der ikke er mangel på lejeboliger), finder boligreguleringsloven muligvis ikke anvendelse. Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der vedtager, om boligreguleringsloven skal finde anvendelse i kommunen. Dette har fx betydning for, hvorledes lejens størrelse kan fastsættes, afhængigt af hvilken type ejendom der er tale om.</p>
<p>Såfremt lejemålet er beliggende i støttet byggeri el.lign., kan lejemålet være omfattet af særlige regler.</p>
<p>Det er brugerens eget ansvar, at orientere sig om de gældende regler der omfatter lejeforholdet i forbindelse med anvendelsen af Lejeguiden.dk.</p>
<h3>5. Brugerens oplysninger og ansvar</h3>
<p>Lejekontrakten udfyldes af brugeren alene, svarende til at brugeren udfyldte Lejekontrakten i traditionelt papirformat. Tilsvarende gælder for øvrige skabeloner, som brugeren udfylder via Lejeguiden.dk.</p>
<p>Brugeren leverer i den forbindelse samtlige oplysninger, herunder vedrørende hvilken ejendomstype lejemålet er beliggende i, identitet på lejer og udlejer, lejemålets størrelse og indretning, anvendelse, eventuel tidsbegrænsning og betingelser herfor, opsigelse, lejens størrelse, á conto bidrag, depositum, forudbetalt leje, varme/vand/el, stand ved ind og udflytning, vedligeholdelse, inventar, beboerrepræsentation/husdyrhold/husorden og særlige vilkår.</p>
<p>Lejekontrakten og eventulle øvrige skabeloner er således udfyldt af brugeren selv på baggrund af brugerens viden om bl.a. ejendommen, lejemålet og parterne.</p>
<p>Brugeren har det fulde ansvar for, at Lejekontrakten og eventuelle øvrige skabeloner udfyldes i overensstemmelse med den gældende lejelovgivning. Lejeguiden.dk kontrollerer ikke de indtastede oplysninger.</p>
<p>Såfremt udlejning kræver godkendelse fra fx andelsboligforening, ejerforening, panthaver eller udlejer, er det brugerens ansvar at indhente og oppebære en sådan tilladelse under Lejekontraktens samlede løbetid. Tilsvarende gælder, såfremt udlejning i øvrigt kræver godkendelse fra nogen anden part eller myndighed.</p>
<h3>6. Lejeguiden.dk’s ansvar</h3>
<p>Lejeguiden.dk erklærer, at informationer leveret i forbindelse med Lejeguiden.dk’s værktøjer og skabeloner er korrekte, og i overensstemmelse med gældende lejelovgivning på det tidspunkt, hvor værktøjerne/skabelonerne er tilgængelige for brugeren.</p>
<p>Lejeguiden.dk påtager således intet ansvar for lovgivning mm som ikke er trådt i kraft, på det tidspunkt hvor brugeren bruger Lejeguiden.dk. Lejeguiden.dk er ligeledes ikke forpligtet til at informere om ændring i lovgivning, som ikke er trådt i kraft.</p>
<h3>7. Ansvarsfraskrivelse</h3>
<p>Lejeguiden.dk påtager sig intet ansvar for, at brugeren udfylder og anvender Lejekontrakten og eventuelle øvrige skabeloner korrekt. Dette gælder også i forbindelse med brugerens anvendelse af de værktøjer, oplysninger og eksempeltekster, der stilles til rådighed af Lejeguiden.dk.</p>
<p>Brugeren kan således ikke rejse krav af noget art mod Lejeguiden.dk som følge af, at brugeren har udarbejdet fx en lejekontrakt online på Lejeguiden.dk.</p>
<p>Dette gælder uanset i hvilken form tabet er lidt, såvel direkte som indirekte, herunder som følge af at Lejekontrakten er indgået på ulovlige vilkår, der efterfølgende tilsidesættes af huslejenævn, ankenævn, boligretten eller på anden måde.</p>
<p>Lejekontrakten og eventuelle øvrige skabeloner udarbejdes og indgås således i enhver henseende på brugerens ansvar og risiko, uden at brugeren efterfølgende kan gøre ansvar gældende mod Lejeguiden.dk.</p>
<h2>Forretningsbetingelser for Lejeguiden.dk’s service “Professionel lejekontrakt”</h2>
<h3>1. Ansvarsbegrænsning </h3>
<p>Lejeguiden.dk’s service “Professionel lejekontrakt” er ikke omfattet af en juridisk garanti for så vidt angår udlejers begrundelse for at leje ud tidsbegrænset eller fastsættelse af husleje. Har Lejeguiden.dk rådgivet om fastsættelse af husleje, så er huslejen rådgivet ud fra almindelige markedsmekanismer omkring udbud og efterspørgsel. Lejeguiden.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig hverken økonomisk eller retsligt i forbindelse med “Professionel lejekontrakt”. En eventuelt sag i huslejenævn, boligretten eller lignende er derfor principielt Lejeguiden.dk uvedkommende.</p>
<p>Lejeguiden.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab forbundet med udlejningen.</p>
<h3>2. Kundens forpligtelser</h3>
<p>Som kunde er du ansvarlig for, at samtlige informationer, som du giver Lejeguiden.dk om lejemålet og dets aktører, er korrekte. Du er desuden ansvarlig for at levere disse informationer rettidigt, så vi undgår, at arbejdet med din udlejning forsinkes og/eller forringes.</p>
<p>Som kunde er du ansvarlig for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser fra bestyrelser, panthavere eller andre, inden Lejeguiden.dk påbegynder arbejdet med din udlejning.</p>